Vyberte oblast generování souhrnné zprávy

Souhrnná zpráva o počasí, stavu povrchu komunikací a sjízdnosti
v oblasti "14-Pardubický kraj"

Poznámka: souhrnná informace o počasí, stavu povrchu vozovky a sjízdnosti komunikací tříd I., II. a III. v Pardubickém kraji 
Vygenerováno: 23. 9. 2018,  03:27Platnost této zprávy do: 23. 9. 2018,  04:27
Nápověda: Při přesunu kurzoru myši na oblast se objeví detail informace o dané oblasti.
Interval teplot v oblasti
Min. teplota:°C Max. teplota:°C
Charakteristika stavu počasí zahrnuje převažující stav v dané oblasti na základě amatérského pozorování správců komunikací. Procentní vyjádření je vypočteno na základě plošných výměr daného území. Počasí na dálnicích a rychlostních komunikacích do celkového procentního podílu není zahrnuto. Procentní vyjádření stavu povrchu vozovek a sjízdnosti je vypočteno na základě délek komunikací dané třídy.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vars Brno a.s. na základě informací poskytnutých jednotlivými správci komunikací.
Čekejte, načítám data...